Художници от школата на Михаил Камберов излагат свои творби в галерията на своя учител

От 25 юни до 9 юли 2021 ученици от школата на Михаил Камберов излагат съвместно свои творби в галерията на своя учител на ул. Бистрица 3 в София. Изложбата бе открита на 25 юни и в следващите две седмици ще покаже изключително разнообразна палитра от стилове и техники, както и развитието на уникални артисти, обучавани от една и съща ръка. В рамките на изложбата, свои творби показват художниците Ясен Григоров, Невяна Елкин, Николай Атанасов, Мина Кьолеян, Ваня Запрянова, Деян Дачевски и Деница Козалиева.

Снимки от откриването на изложбата

От ляво надясно Иван Камберов, Мина Колеян, Деница Козалиева, Николай Атанасов и Деян Данчевски пред картини от изложбата