Невяна Елкин

 Моето артистично приключение започна от млада възраст.  – така Невяна Елкин разказва за себе си. И продължава с това, че винаги е знаела, че иска да се занимава с изкуство, но годините около 11 и 12 клас са били тези на нейния артистичен разцвет (1997 – 1999). Тогава тя посещава класовете на Михайл Камберов. Спомня си за него като за забавен и уникален човек и за това как всеки един от учениците му е очаквал с нетърпение следващата му история или случка, която е искал да им разкаже. Невяна Елкин си спомня за класовете на Михаил Камберов като за създадено от него общество, в което всеки е имал възможността да покаже същността и артистичността си. Той е бил човекът, който не само ѝ е помогнал да изрази себе си върху платно, а също така и извън него. Сега Невяна Елкин се занимавам основно с интериор, декор и бижута. Камберов остава за нея човекът, който я е вдъхновил и събудил стремежа ѝ към изкуството.

Снимка на документ с биография и картини на Невяна Елкин